We will help you to change your point of view

Nasze usługi

New View powstała z myślą o przeprowadzaniu badań dotyczących analizy zadowolenia na rynku polskim, a zwłaszcza:

 • satysfakcji klientów
 • satysfakcji pracowników
Check Think Change
 • Przejmij inicjatywę

  Zacznij badać oczekiwania klientówSprawdzenie poziomu obsługi klienta w firmie wraz z informacjami, jakie obszary można udoskonalić. Badanie oczekiwań i satysfakcji klientów służy zdiagnozowaniu oceny firmy przez obecnych i potencjalnych klientów. Pozwala zdefiniować główne czynniki satysfakcji i niezadowolenia, określić silne i słabe strony w zakresie obsługi, by wskazać obszary wymagające doskonalenia oraz te kluczowe dla uzyskania przewagi konkurencyjnej., potrzebyAnaliza potrzeb klienta to jeden z kluczowych momentów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klienta, można zrealizować jego potrzeby. oraz ich satysfakcjęBadanie umożliwia poznanie mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa w oczach klientów, a także weryfikację obszarów szczególnie cenionych przez klientów. Dodatkowo pozwala ukierunkować działania na poprawę jakości usług/produktów oraz zwiększenie zakresu produktów czy dostosowanie ich do oczekiwań klienta. Najbardziej popularną metodą pomiarową jest „Tajemniczy Klient”..

  Podnieś motywację swojego personelu poprzez badanie ich satysfakcji zawodowejMożliwości komunikowania o problemach i potrzebach ma kluczowe znaczenie dla rozwoju obsługi klienta – tu jak nigdzie motywacja pracowników przekłada się na jakość ich pracy. Wyniki badań satysfakcji pracowników pozwalają na zlokalizowanie czynników najbardziej obniżających ich motywację do pracy oraz stworzenie pracownikom możliwości komunikowania o problemach i potrzebach..

 • Działaj skutecznie

  Przeprowadź badanie oraz dokonaj analizy rynkuGromadzenie informacji o zjawiskach i procesach na rynku, ich przyczynach, stanie aktualnym i tendencjach rozwojowych. Celem badań rynku jest zdobycie informacji o kształtowaniu się mechanizmów rynkowych takich, jak popyt: podaż, ceny, zachowania i preferencje konsumentów, działania konkurencji, funkcjonowanie systemu dystrybucji, sprzedaży..

  Porównaj konkurencje, aby poznać swoje mocne i słabe strony.

 • Dowiedz się, co się dzieje

  Pozyskaj jeszcze więcej informacji!

  A to wszystko dzięki wyjątkowym ankietom:

  • telefoniczne CATIWywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (Computer Assisted Telephone Interviewing - CATI). Jest to technika stosowana w badaniach ilościowych, polegająca na przeprowadzaniu wywiadów telefonicznych realizowanych przy wsparciu programu komputerowego. Zaletą badań CATI jest krótki czas ich realizacji oraz stosunkowo niskie koszty.
  • internetowe CAWIWspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony WWW – metoda zbierania informacji w ilościowych badaniach rynku i opinii publicznej, w której respondent jest proszony o wypełnienie ankiety w formie elektronicznej.
  • bezpośrednie CAPIWywiady bezpośrednie przy użyciu komputera. Jest to technika stosowana w badaniach ilościowych, polegająca na przeprowadzaniu wywiadów z respondentami przy użyciu przenośnych komputerów. Zastosowanie kwestionariuszy elektronicznych umożliwia prezentowanie badanemu materiałów multimedialnych. Ponadto pomijany jest długotrwały i powodujący błędy etap ręcznego wpisywania odpowiedzi z ankiet do bazy danych, sam proces zbierania danych trwa znacznie krócej.
  • papierowe PAPIPaper & Pen Personal Interview - wywiad z respondentem jest prowadzony osobiście, twarzą w twarz, a ankieter odczytuje pytania i notuje uzyskiwane odpowiedzi na kartce z formularzem.

O nas

New View wchodzi w skład Spółki Grupa MTS sp. z.o.o. realizując działania z zakresu badań marketingowych. New View tworzą osoby, które wiedzą jak ważna jest satysfakcja zarówno klientów jak i samych pracowników. Dlatego też działania priorytetowe to podnoszenie standardów jakościowych firm.

New View to młody, ambitny zespół, który w każdej chwili jest gotowy do natarcia, by dać z siebie wszystko w powierzonym zadaniu! Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych! Zdobyte doświadczenie podczas realizacji projektów badawczych dla największych sieci handlowych, producentów czy Vendorów pozwala New View świadczyć usługi na najwyższym poziomie.

Sprawdzimy każdy rynek, nic nam się nie oprze!

Kontakt